Waarvan akte …!

Op 4 mei aanstaande hoop ik de leeftijd van zevenenzestig jaar te bereiken. Zo ik twee jaar geleden met pensioen had kúnnen gaan, zou dat betekenen dat ik per toekomstige datum 4 mei inmiddels twee jaar aow-gerechtigd zou zijn, edoch het verliep allemaal nét iets anders. Mijn aow-uitkering is gestart op 4 september 2021 en ik ben daar uiteindelijk wel blij mee, want op mijn werk tot aan mijn tachtigste verjaardag zit niemand te wachten, immers: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Waarvan akte …!

Gelijk het gras

Het thema luidde: gelijk het gras is ons kortstondig leven. Wellicht min of meer precair en ik begon met de stelling dat gras niet sneller groeit door aan de sprietjes te trekken. Alles heeft een natuurlijk verloop. Zo is er een tijd van leven en zo ook is er een tijd van dood maar in mijn optiek en beleven is het verschil maar marginaal. Er is een tijd van leven en er is een tijd van sterven. Een tijd van baren, van opgaan, van blinken en verzinken.

Gras groeit niet sneller door aan de sprietjes te trekken. Een puur natuurlijk gegeven en van alle tijden en plaatsen. Ik was snel klaar met het toelichten van het thema. Nog vóór de koffiepauze van kwart over acht en daarom hebben we daarna een paar rondjes bingo gespeeld en won ik twee overheerlijke biefstukjes.

Om weer op krachten te komen, zeg maar …

Tellen van traptreden

En het werd ochtend op de tweede dag van de week. Ik ben aan het bedenken wat ik straks nodig heb om vanuit de flat naar buiten te gaan. De lift is wegens storing niet te gebruiken en gisteren heb ik de traptreden geteld. Zeventig stuks naar beneden en daarna zeventig stuks weer naar boven en dat laatste met een bijna volledige persoonlijke standaarduitrusting. Mijn eigen psu dus … 😀

Pasen in jouw leven

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.
Een vriend gaat van je heen.
Je huwelijk valt uit elkaar.
Kontakten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.

Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.

Wie zal de steen wegrollen?

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting plaatsvinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tikt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft.
De wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig.

Uit: Om levensmoed
Marinus van den Berg
Uitgeversmaatschappij J.H. Kok – Kampen
ISBN 90 242 4469 2
NUGI 312

Lavabo

Ruim twee jaar waste ik na een bezoek aan de supermarkt soms tot bloedens toe mijn handen. Harde zeep hielp mij daarbij. Zojuist kwam ik thuis en deed een fles rosé ontkurken. Ik nipte terwijl ik naar buiten keek en zag op de klok dat het bíjna vijftien over zes in de ochtend is. Ik glimlach omdat ik vind dat ik iets heb verdiend en schaam mij niet voor het in onschuld mogen wassen van mijn handen. Lavabo dus …

Tel uw zegeningen

Ik verkeer in de gezegende omstandigheid te beschikken over een solide energieleverancier en hoef daarvoor níét de hoofdprijs te betalen. In dat laatste mag ik eveneens anderen betrekken. Het is een best omvangrijke klus, maar ik ben eveneens gezegend met een vast aanspreekpunt bij de energieleverancier en alleen dat láátste al geeft ook mij persoonlijk nieuwe energie. Een voormalig teamleidster van mij sprak over het ‘krijgen van energie van werken’ en ik denk dat zij daar volkomen gelijk in had. Ik ervaar het althans wél zo.

Mooie dag gewenst! Ik ga mij door de sneeuw spoeden. Het is hier al bijna kerst. Bij ú ook? 🙂

Meekijken

Vanavond kreeg ik de gelegenheid mee te kijken bij de installatie van gemeenteraadsleden in drie gemeenten in Nederland. De gemeenten benoem ik niet.

Ik was ontroerd in de meest positieve zin van het woord. Ik ontdekte kracht zonder macht en dat laatste vind ik mooi. Kracht zonder macht. Kracht zonder macht is het bieden van helpende handen.

Het bieden van helpende handen is de basis tot het verkrijgen van vrede. Wellicht zelfs van wereldvrede. Ik kreeg de gelegenheid mee te kijken en ben daar dankbaar voor.

Hoe mooi is dat …

Hartelijke groet,

Hans Oud.

%d bloggers liken dit: