Uitgelicht

Onmeunig

Vanmorgen zag ik het, tijdens het schrijven van een recensie, langzaam licht worden en ik merkte dat dit mijn leven eveneens wat lichter maakte. Gesproken over waar ik dat dan aan ontleen. Ik ontleen dat aan het woordeke ‘wellicht.’ Wéllicht: prachtig om te ervaren. Nét als het boek waar ik de recensie over mocht schrijven, omdat ik dat als een voorrecht beschouw én er lichter door mag léven. Mooi toch …?
Onmeunig schreef ik en dat in de állerbeste zin van het woord.
Onmeunig mooi!

https://www.hebban.nl/recensie/hans-oud-over-het-schuilhuis?fbclid=IwAR1FUnBRoreBeK7UgrWheMDqD93zl__1IcKChbkvQ6cwqWdMCo4LJCwyndA

Hij zei

Hij zei: ‘Mijn vader ging voor iets onbenulligs het ziekenhuis in en nu is mijn vader dood.’ Ik slikte en zei eerst niets. Daarna wél. Ik zei: ‘Dat ik geen groot dirigent ben geworden lag zeker niet aan uw vader, want hij was mij zéker voorbeeldig.’ We slikten samen onze tranen maar weg, maar ik had ze liever weg zien lopen. Achteraf althans wél.

Vooruitgang

Verbeteringen uiten zich bij mij in het gegeven dat ik mij zelfstandig kan verplaatsen omdat mijn benen mij weer kunnen dragen. Opgericht zijn om een wandeling in het bos te mogen maken dan wel beperkt gebruik te mogen maken van het openbaar vervoer om mij te begeven naar een behandelcentrum om te werken aan mentale stabiliteit. Het blijft een mix van zowel het één als het ander, maar ik ervaar vooruitgang en dat laatste is mijn eerste winst.

Verhalen

Pas veel later drongen zijn woorden in de ware betekenis bij mij binnen. Hij zei: ‘Ik kon niet meer tegen de verhalen.’ Meer dan veertig jaar werkte hij in het onderwijs en hoorde van de leerlingen méér verhalen dan hem lief waren, met name over thuissituaties en wat zich allemaal voordeed achter de voordeuren. Ieder huisje heeft zijn kruisje en pas veel later drongen zijn woorden in de ware betekenis bij mij binnen.

Kapper Kaal

Mijn opa van vaderskant zette mij niet aan tot roken maar vroeg mij bij tijd en wijle voor hem een pakje pijptabak te kopen bij de plaatselijke sigarenwinkel genaamd Rook. Dat laatste kon niet missen, immers mijn kapper heette Kaal. Met plezier ging ik naar Rook om vervolgens opa bij herhaling te mogen zien genieten van zijn aankoop bij de locals. Niets nieuws onder de zon behalve het thans vigerende leeftijdscriterium, maar dát gold toen nog niet …

Werken

Op mijn zestiende verjaardag mocht ik gaan werken. Mijn carrière verliep anders dan veel mensen van mij hebben verwacht, maar ik heb geen seconde spijt gehad van de door mijzelf gemaakte keuzes. Binnenkort hoop ik zesenzestig jaar en vier maanden te worden. Mijn aow-leeftijd nadert met rasse schreden en ik ga opnieuw keuzes maken. Ik houd u op de hoogte … 😀

Thuisblijvers

‘Thuisblijvers’ stuur ik veelal rond deze tijd een vakantiekaartje. Niet omdat dat móét, maar wél omdat dat kán. Gisteren kocht ik de postzegelvelletjes en ik probeer vandaag een aantal kaartjes te schrijven om ze volgende week ter post te bezorgen. Het is mijn ‘post.nl bloed’ dat kruipt waar het ook gaan kan en ik vind het schrijven en verzenden van kaartjes aan thuisblijvers héél leuk!

Kilheid

Het voelde vanmorgen vroeg kil in de woonkamer, ondanks dat de thermostaat tweeëntwintig graden presenteerde. De kilheid zat in míj en kon ik wel verklaren maar daardoor niet wégredeneren. De kilheid bleef en ik heb de thermostaat een halve graad hoger gezet. Kilheid mag mijnentwege worden gevoeld, tenzij kilheid belemmert in doen en laten. Pas dán, dán pas zet ik de thermostaat een halve graad hoger voor een korte tijd. Óók des zomers …

Laat ons iets doen

‘Laat ons iets doen’, zei ik vanmorgen vroeg tegen mijzelf. Laat ons via giro NL 28 INGB 0000 000 777, dan wel iets dergelijks, een bescheiden of een meer royale bijdrage leveren. Alle hulp immers is welkom en élke euro is er één.

Misschien kan een opbeurend kaartje ook wel helpen bedacht ik mij, zo het financieel anderszins niet kan, maar:

‘Laat ons iets doen.’

‘Laat ons de getroffenen van de huidige watersnood in binnen- én buitenland maar helpen. Ieder op geheel eigen wijze.
Dan komt álles goed …!

Hartelijke groet,
Hans Oud.