Overdracht

Of ik in voorkomende gevallen de brief met de overdrachtsgegevens wilde opsturen vóórdat het eerste gesprek met de cliënt plaats zou vinden. Ik probeerde te antwoorden. Kreeg nog geen spoor van wat ook maar op een begin zou lijken en staarde uit het raam. Ik dacht aan wachtlijsten binnen de geestelijke gezondheidszorg. Wachtlijsten met namen van mensen die soms al langer dan drie maanden op die wachtlijsten ‘stonden.’ Ik dacht aan kennelijke capaciteitsproblemen en ik dacht na. Ik dacht na over de inhoud van de brief met de overdrachtsgegevens en ik dacht na over de periode van wachten van soms langer dan drie maanden. Daarna heb ik mijn jas aangetrokken en ben ik met ‘mijn’ cliënt naar zijn huisarts gegaan. De huisarts schreef iets op een blaadje van zijn receptenblok. Iets over de familiaire vorm van een degeneratieve psychose of zoiets. Precies weet ik dat niet meer, maar wat ik nog wél weet is dat ‘mijn’ cliënt dezelfde dag op vrijwillige basis kon worden opgenomen. Weliswaar bovenregionaal vanwege de wachtlijst bínnen de regio, want jawel: ‘orde moet zijn’ en de brief met de overdrachtsgegevens had ik zó getypt. Ik typte die brief in het verpleegkantoor én in WordPerfect want zó heette dat tekstverwerkingsprogramma. Met twéé hoofdletters. Perfect!

Meerkanten Ermelo

Advertenties

Uitverkoren

En aldus geschiedde dat ik op die vroege zondagochtend de predikant na zijn aankomst met de trein in Kampen, vanaf het station begeleidde naar het kerkgebouw waarin hij zou voorgaan. Ik kende hem nog niet maar dat veranderde snel. Bijgeval bevinden zich te gelegener ure drie personen in de trein van Zwolle naar Kampen, te weten de machinist, de conducteur en één predikant. Ik merkte dat in eerdere, vergelijkbare, situaties reeds op, dus voor wat betreft de identificatie van de predikant zou dat op deze zondagochtend eveneens geen problemen geven. Nadat de trein in Kampen was aangekomen stapte de conducteur uit de trein en de conducteur werd in zijn kielzog gevolgd door een in stemmig zwart geklede heer. Ik liep naar hem toe en zei hem dat ik veronderstelde dat hij dominee X. zou zijn, waarna hij bij wijze van groet kort zijn zwarte bolhoed oplichtte om die daarna weer volledig loodrecht op zijn hoofd te plaatsen. In de preek haalde hij onze ontmoeting op het station nog kort even aan, omdat voor hemzelf de vraag hoe het mogelijk was dat hij na zijn aankomst met de trein zo duidelijk te herkennen was geweest, niet was beantwoord. Maar dat laatste paste helemaal in de tekst van de prediking. Die ging over: want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren (Mattheüs 22:14). En alles wat er verder volgt …

Bij aldus geschiedde

Sterker door strijd

Sterker door strijd door Julie van Mol. Een impressie van de boekpresentatie op 15 april 2017. De presentatie van Sterker door strijd, nu bijna twee jaar geleden. Tot op de dag van vandaag, en die van morgen én die van óvermorgen, dat feestje van toen helemaal waard vanwege het in dit boek gehanteerde taalgebruik dat woorden tot beelden maakt. En dat laatste naar ik veronderstel tot in lengte van jaren.

Verhulde levenskracht

Als verhulde levenskracht wordt geactiveerd, laat dat zich zien door de wijze waarop mensen bewegen. Hoe zij weer rechtop en goedsmoeds de wereld in durven gaan en, voor het eerst of bij herhaling, ervaren dat zij gewenst en waardevol zijn. Activeren van verhulde levenskracht. Herwónnen levenskracht.

Cirkel Toon Hermans

Gevoel

Het is niet jammer
of een klacht
dan wel zinloos of
veracht

Het is niet stom
maar liever stil
als ik niet weet dat
wat ik wil

Het is nooit niets
of zonder doel
zoiets,
zóiets

omschrijft gevoel.

Begripsvermogen

Als het over techniek gaat merk ik meestal dat mijn begripsvermogen plotseling afschaalt. Voorbeeld daarvan vind ik in een door mij ontvangen e-mailbericht:

‘Geachte heer Oud,
Dank voor uw vraag. De 64 SDXC die in de tablet zit kan niet gebruikt worden bij dit apparaat. Volgens de specificaties zit er een MicroSD slot (dus geen SDXC support), wat inhoudt dat deze niet hoger dan 32GB in de SDHC standaard ondersteunt.’

Het zal allemaal wel zo zijn, maar ik had achter de vraag die ik stelde vermeld: ik vraag dit niet voor mijzelf, maar voor een vriend. 😃

Niet weten

‘Ik weet niet waar ik moet beginnen om de vrijheid aan te kunnen’ zei ze tegen mij en dat was géén begeleidingsvraag, zoveel verstond ik er wél van. Niet weten waar te beginnen om de vrijheid aan te kunnen. Geen vraag. Wel een uiting. Een uiting van niet weten waar te beginnen om de vrijheid aan te kunnen. Het raakte mij, en dat leek mijn professionele houding als woonbegeleider voor even te doen wankelen. Niet weten waar te beginnen om de vrijheid aan te kunnen. We zijn samen de woonvorm uitgelopen om elders en anders eens te kijken in hoeverre een begin van de vrijheid zou kunnen worden ontdekt. We zijn ongeveer twee uur op pad geweest. Eerst met de bus naar de stad en daar in een café chocolademelk met slagroom besteld en daarna ‘ook nog’ cola geloof ik. Dat laatste weet ik niet meer zeker want ik heb de kassabon weggegooid in een papierbak op het treinstation van Enschede toen ik stond te wachten op de trein die mij huiswaarts zou brengen na één van de meest bijzondere diensten die ik mij uit de afgelopen veertig jaar herinner. Chocolademelk met slagroom. Startpunt om de vrijheid aan te kunnen? Misschien wel en misschien ook niet, want niet álles laat zich wetenschappelijk bewijzen maar mogelijk proefondervindelijk wél.