Uitgelicht

Onmeunig

Vanmorgen zag ik het, tijdens het schrijven van een recensie, langzaam licht worden en ik merkte dat dit mijn leven eveneens wat lichter maakte. Gesproken over waar ik dat dan aan ontleen. Ik ontleen dat aan het woordeke ‘wellicht.’ Wéllicht: prachtig om te ervaren. Nét als het boek waar ik de recensie over mocht schrijven, omdat ik dat als een voorrecht beschouw én er lichter door mag léven. Mooi toch …?
Onmeunig schreef ik en dat in de állerbeste zin van het woord.
Onmeunig mooi!
https://bit.ly/3itcXAZ

Vrijdag

Het is vandaag vrijdag 20 mei 2022 en nog vroeg in de ochtend. De zon laat zich al bescheiden zien en de buitentemperatuur loopt gestadig op. Dat belooft wat. Het verklaart en belooft wat als essentie voor een mooie dag. Wát er ook gebeurt en hoe raar dat wellicht leest, maar de zon laat zich al bescheiden zien en de buitentemperatuur loopt gestadig op. Puur blij mee …!

Mooie dag gewenst!

Hartelijke groet,

Hans Oud.

Rustig aan jongen

Met de door hem uitgesproken woorden: ‘Hey, rustig aan jongen’ namen we zojuist afscheid in het winkelcentrum. ‘Hij’ had er de boel tamelijk op de kop gezet en ‘hij’ wenste iedereen het meest verschrikkelijke toe. ‘Hij’ wilde best wel met mij praten zei hij. Dat laatste wist ik al wel zo ongeveer omdat iedereen met een grote boog om hem heen was gelopen en ik begrijp dat wel. ‘Hij’ was tamelijk agressief naar mensen en dus ook naar mij. We liepen samen een stukje op. ‘Hij’ raakte mij niet aan en bleef praten. Over de maatschappij en over god als de controleur van het universum en over zijn verjaardag en over de regen. ‘Hij’ sprak niet incoherent en was niet merkbaar onder invloed van middelen. Ik gaf die informatie door aan de spoedarts die inmiddels per auto was gearriveerd. De spoedarts zei: ‘Dankuwel en tot de volgende keer maar weer hè?’ Ik knipoogde langzaam terug, want zó doen we dat nu inmiddels al een jaar of vijf …

4 en 5 mei

Woensdag 4 mei aanstaande. Nationale Herdenking en mijn verjaardag. Geboren om 23:50 uur welke tijd mijn vader wilde afronden naar 5 mei om 00:00 uur opdat ik een mooi legernummer zou krijgen. De arts die de bevalling medisch begeleidde liet zich in de gedachtegang van mijn vader echter niet meenemen en zodoende bleef en blijft de vierde mei als mijn geboortedag gehandhaafd.

Ik ben blij ondanks de inhoud van de betekenis van Nationale Herdenking omdat ik een wellicht mínder mooi legernummer heb. Maar hébben doe ik dat wel en ik heb er eveneens gedurende bijna veertien maanden gebruik van moeten maken. Ik heb mijn dienstplicht als vormend beschouwd nadat ik alle voors en tegens tegen elkaar heb afgewogen. Ook nu zal ik, zo nodig, defensief zijn en blijven en met mij velen. Uiteindelijk gaat het om het voortbestaan van, ook úw, vrijheid en daar heb ik voor getekend.

Nationale Herdenking. Opmaat naar de Dag van de Vrijheid.

Waarvan akte …!

Op 4 mei aanstaande hoop ik de leeftijd van zevenenzestig jaar te bereiken. Zo ik twee jaar geleden met pensioen had kúnnen gaan, zou dat betekenen dat ik per toekomstige datum 4 mei inmiddels twee jaar aow-gerechtigd zou zijn, edoch het verliep allemaal nét iets anders. Mijn aow-uitkering is gestart op 4 september 2021 en ik ben daar uiteindelijk wel blij mee, want op mijn werk tot aan mijn tachtigste verjaardag zit niemand te wachten, immers: er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Waarvan akte …!

Gelijk het gras

Het thema luidde: gelijk het gras is ons kortstondig leven. Wellicht min of meer precair en ik begon met de stelling dat gras niet sneller groeit door aan de sprietjes te trekken. Alles heeft een natuurlijk verloop. Zo is er een tijd van leven en zo ook is er een tijd van dood maar in mijn optiek en beleven is het verschil maar marginaal. Er is een tijd van leven en er is een tijd van sterven. Een tijd van baren, van opgaan, van blinken en verzinken.

Gras groeit niet sneller door aan de sprietjes te trekken. Een puur natuurlijk gegeven en van alle tijden en plaatsen. Ik was snel klaar met het toelichten van het thema. Nog vóór de koffiepauze van kwart over acht en daarom hebben we daarna een paar rondjes bingo gespeeld en won ik twee overheerlijke biefstukjes.

Om weer op krachten te komen, zeg maar …

%d bloggers liken dit: