Uitgelicht

Van weleer

Een door mij gerespecteerd predikant gebruikt vaak het woord starven. Vanmiddag spraken wij er tijdens de koffie in de pauze kort over. Over ‘starven.’ Ik blijf sterven benoemen als sterven en niet als starven. Hij zei: ‘Broeder, vrínden zullen u en ik nóóit worden, maar er is genade voor u en vrede.

Kijk, hoezeer ik het met hem oneens ben (wat hij weet), we respecteren elkaar wél en zó hoort het ook. Althans dat vind ik.

Het is bijna 18:00 uur. In medische tijdsduiding. Áltijd met een dubbele punt en de vermelding van ‘de ure.’ Dat móét niet. Dat is juridisch iets makkelijker bij onvoorziene problemen om dat laatste wat minder móéilijk te maken.

Ik ga naar de kapper. En wel nú, want des daags steekt mij de zon en in de nacht de maan. Maar ook dáár is de door mij gerespecteerde predikant het niet mee eens. Dat ik ook voor hém de koffie heb betaald weer wél, en over het delen daarvan op Facebook óók …

Met vríndelijk groet,

Hans Oud.

Uitgelicht

Onmeunig

Vanmorgen zag ik het, tijdens het schrijven van een recensie, langzaam licht worden en ik merkte dat dit mijn leven eveneens wat lichter maakte. Gesproken over waar ik dat dan aan ontleen. Ik ontleen dat aan het woordeke ‘wellicht.’ Wéllicht: prachtig om te ervaren. Nét als het boek waar ik de recensie over mocht schrijven, omdat ik dat als een voorrecht beschouw én er lichter door mag léven. Mooi toch …?
Onmeunig schreef ik en dat in de állerbeste zin van het woord.
Onmeunig mooi!
https://bit.ly/3itcXAZ

Anonieme OV-chipkaart

Piet sprak mij aan bij de haltepaal van de bushalte aan de Rommestraat in Zwolle. Bestemming: NS-station Zwolle. Een ritje van krap tien minuten. Piet kon niet inchecken bij gebrek aan een OV-chipkaart en kon dientengevolge niet meereizen vertelde hij mij.

Ik dacht na en ging op zoek en vond in mijn portemonnee een anonieme OV-chipkaart met een bescheiden saldo dat daar op was geboekt. Ik overhandigde mijn anonieme OV-chipkaart aan Piet en wenste hem een goede reis. Ik zich een twinkeling in zijn ogen want hij verheugde zich op het bereiken van zijn reisbestemming, ook al duurde die reis maar krap tien minuten.

Ik verloor Piet uit het oog maar hoorde later dat hij uitverkoren was om in een nieuwe baan te mogen zijn gestapt. Een baan waarin hij mocht werken met mensen voor wie het moeilijk was geweest om te reizen van de haltepaal van de bushalte naar een willekeurige eindbestemming om een betaalde baan te kunnen verkrijgen omdat zij zich op die willekeurige eindbestemming moesten laten zíén om vast te stellen welk vlees de werkgever in de kuip kreeg.

Het is helemaal goedgekomen en iedereen is blij!

Mooie dag gewenst!

Hartelijke groet,

Hans Oud.

Wat deze nieuwe dag brengen zal

De Javaanse jongens komen steeds beter uit de verf, maar het is nog te prematuur om ze ten toon te stellen. Het is natuurlijk maar een oefening. De wielewaal riep zo hard vanuit zijn boom dat zijn bijzondere klanken zelfs mijn dove oren door de dichte deur binnen bereikten. Het is net een soort hol […]

Wat deze nieuwe dag brengen zal

De dichter

Simon Vestdijk . Zo nu en dan pak ik de bundel ‘Dichten over dichten’ uit 1994 erbij om te lezen over wat dichters zoal over andere dichters en dichten vinden. Deze vuistdikke bloemlezing, samengesteld door Atte Jongstra en Arjan Peters biedt een hele mooi en uitgebreid overzicht van vrijwel alle bekende dichters van de 19e […]

De dichter

Koffie en koek

Koffie en koek

‘Weet u’ zei hij. ‘Weet u dat het nog heel vroeg is en dat ik nog geen koffie heb gehad?’

Ik snelde naar de overkant en bestelde twee koffie en twee gevulde koeken met amandelspijs en vervolgens snelde ik weer terug naar vanwaar ik gekomen was. De bank in het centrum van de stad.

Tijdens het nippen aan zijn koffie rekende hij mijn voorstel na en haalde er gaandeweg twee kennelijke typefouten uit die hij ‘misslagen’ noemde. Het scheelde mij € 30,– in mijn voordeel. De koffie en de gevulde koeken kostten mij een tientje. Netto winst dacht ik: € 20,–, edoch ik vergiste mij weer. Kennelijk een misslag. Maar hoe dan ook zijn we na een kwartiertje of zo goed uit elkaar mogen gaan. De bank blij met mijn nieuwe rentevastperiode en ik blij met een koffie en twee gevulde koeken, want hij vertelde dat hij daar he-le-maal niet van houdt. Ik wél van hem en dat begrijpt u in minder dan tweehonderd woorden die ik daarom vooral aaneen heb geschreven. Wie niet sterk is mag slim zijn. 187 woorden en nu ú weer.

Nachten der begeleiding

Na mijn nachtdiensten in de psychiatrie mocht ik huiswaarts keren en ik prijsde mij gelukkig. Dat laatste met name omdat ik het tijdens het reizen naar huis langzaam licht mocht zien worden. Op het treinstation van Deventer werd ik geacht over te stappen op de intercity naar Zwolle, doch éénmaal ben ik in de trein van Apeldoorn naar Deventer in een diepe slaap gevallen en arriveerde ik voor mij onverwachts te Enschede. Ook dát kon verkeren.

Dichterbij Goede Vrijdag

Dichterbij Goede Vrijdag 2023

Het is vrijdag 7 april 2023. Goede Vrijdag. Het is rond zes uur in de morgen en het wordt buiten nog niet licht.

Ik citeer: ‘En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe.

En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?’ (Einde citaat.)

Het is vrijdag 7 april 2023. Het is Goede Vrijdag. De dag waarop een moeder afscheid heeft genomen van haar zoon. De zoon die aan het kruis was genageld op de zo rauwe dag. Vanuit bijbelse historiek de dag die moest voorafgaan aan Pasen.

Goede Vrijdag 2023. Hoe goed en ook hoe rauw.

Ik ga vandaag een beetje werken. Veel mensen zijn vandaag vrij. Officieel is er vandaag geen internationaal betalingsverkeer mogelijk. Dat laatste hóéft ook niet, want het geschiedde in die dagen (en alles wat er verder volgt).

Goede Vrijdag 2023. Dichterbij Pasen.

Goede dag gewenst!

Hartelijke groet,

Hans Oud.

(citaat afkomstig van website https://geloofsverdediging.nl/contradicties/mar15-joh19)

AOW

Per achterliggende datum, 4 augustus 2021, bereikte ik de leeftijd waarop door mij, van rechtswege, aanspraak op uitkering op grond van de algemene ouderdomswet kon worden gemaakt. Zo het van rechtswege is kan, formeel gezien, een aanvraag voor die uitkering achterwege blijven en ambtshalve worden toegekend. Maar omdat dit stukje tekst niet groter mag zijn dan 99 woorden, heb ik ergens in de maand juli 2021 de betreffende uitkering tóch maar aangevraagd en uiteindelijk eveneens gekregen. Soms is het goed om te vragen ook al kan iets ambtshalve, zónder aanvraag, worden verstrekt.  

Hoeveel woorden?  
99. Inclusief de cijfers … 

Van dag tot dag

Hij kwam mij melden dat hij de slaap niet kon vatten. We zijn samen een ommetje gaan maken over het terrein van de instelling waar ik werkte en mijn nachtdienst uitoefende. De slaapwacht hield in het gebouw een oogje in het zeil. Des anderen daags was het zondag en er gold een beperkte dienstregeling voor wat betreft het openbaar vervoer. Ik keerde huiswaarts en prijsde mij gelukkig. Soms maak ik nog wel datzelfde ommetje. Om niet te vergeten wat geluk betekent. En zo gaan wij voort. Van dag tot dag.

%d bloggers liken dit: