Uitgelicht

Van weleer

Een door mij gerespecteerd predikant gebruikt vaak het woord starven. Vanmiddag spraken wij er tijdens de koffie in de pauze kort over. Over ‘starven.’ Ik blijf sterven benoemen als sterven en niet als starven. Hij zei: ‘Broeder, vrínden zullen u en ik nóóit worden, maar er is genade voor u en vrede.

Kijk, hoezeer ik het met hem oneens ben (wat hij weet), we respecteren elkaar wél en zó hoort het ook. Althans dat vind ik.

Het is bijna 18:00 uur. In medische tijdsduiding. Áltijd met een dubbele punt en de vermelding van ‘de ure.’ Dat móét niet. Dat is juridisch iets makkelijker bij onvoorziene problemen om dat laatste wat minder móéilijk te maken.

Ik ga naar de kapper. En wel nú, want des daags steekt mij de zon en in de nacht de maan. Maar ook dáár is de door mij gerespecteerde predikant het niet mee eens. Dat ik ook voor hém de koffie heb betaald weer wél, en over het delen daarvan op Facebook óók …

Met vríndelijk groet,

Hans Oud.

Uitgelicht

Onmeunig

Vanmorgen zag ik het, tijdens het schrijven van een recensie, langzaam licht worden en ik merkte dat dit mijn leven eveneens wat lichter maakte. Gesproken over waar ik dat dan aan ontleen. Ik ontleen dat aan het woordeke ‘wellicht.’ Wéllicht: prachtig om te ervaren. Nét als het boek waar ik de recensie over mocht schrijven, omdat ik dat als een voorrecht beschouw én er lichter door mag léven. Mooi toch …?
Onmeunig schreef ik en dat in de állerbeste zin van het woord.
Onmeunig mooi!
https://bit.ly/3itcXAZ

Van dag tot dag

Hij kwam mij melden dat hij de slaap niet kon vatten. We zijn samen een ommetje gaan maken over het terrein van de instelling waar ik werkte en mijn nachtdienst uitoefende. De slaapwacht hield in het gebouw een oogje in het zeil. Des anderen daags was het zondag en er gold een beperkte dienstregeling voor wat betreft het openbaar vervoer. Ik keerde huiswaarts en prijsde mij gelukkig. Soms maak ik nog wel datzelfde ommetje. Om niet te vergeten wat geluk betekent. En zo gaan wij voort. Van dag tot dag.

Boven der partijen

Bestuurder der partijen

Een bestuurder staat boven der partijen. Leer van Thorbecke en daar is theoretisch niks mis mee. In praktische zin heb ik mij dat als ambtenaar wel eens afgevraagd. Vraag: staat een bestuurder boven de partijen? Ik probeer er nog steeds antwoord op te vinden maar voorlopig stel ik dat het voor bestuurders lastig is om boven ‘der’ partijen te staan. Waarvan akte.

Vrijdag

Het is vandaag vrijdag 20 mei 2022 en nog vroeg in de ochtend. De zon laat zich al bescheiden zien en de buitentemperatuur loopt gestadig op. Dat belooft wat. Het verklaart en belooft wat als essentie voor een mooie dag. Wát er ook gebeurt en hoe raar dat wellicht leest, maar de zon laat zich al bescheiden zien en de buitentemperatuur loopt gestadig op. Puur blij mee …!

Mooie dag gewenst!

Hartelijke groet,

Hans Oud.

Rustig aan jongen

Met de door hem uitgesproken woorden: ‘Hey, rustig aan jongen’ namen we zojuist afscheid in het winkelcentrum. ‘Hij’ had er de boel tamelijk op de kop gezet en ‘hij’ wenste iedereen het meest verschrikkelijke toe. ‘Hij’ wilde best wel met mij praten zei hij. Dat laatste wist ik al wel zo ongeveer omdat iedereen met een grote boog om hem heen was gelopen en ik begrijp dat wel. ‘Hij’ was tamelijk agressief naar mensen en dus ook naar mij. We liepen samen een stukje op. ‘Hij’ raakte mij niet aan en bleef praten. Over de maatschappij en over god als de controleur van het universum en over zijn verjaardag en over de regen. ‘Hij’ sprak niet incoherent en was niet merkbaar onder invloed van middelen. Ik gaf die informatie door aan de spoedarts die inmiddels per auto was gearriveerd. De spoedarts zei: ‘Dankuwel en tot de volgende keer maar weer hè?’ Ik knipoogde langzaam terug, want zó doen we dat nu inmiddels al een jaar of vijf …

4 en 5 mei

Woensdag 4 mei aanstaande. Nationale Herdenking en mijn verjaardag. Geboren om 23:50 uur welke tijd mijn vader wilde afronden naar 5 mei om 00:00 uur opdat ik een mooi legernummer zou krijgen. De arts die de bevalling medisch begeleidde liet zich in de gedachtegang van mijn vader echter niet meenemen en zodoende bleef en blijft de vierde mei als mijn geboortedag gehandhaafd.

Ik ben blij ondanks de inhoud van de betekenis van Nationale Herdenking omdat ik een wellicht mínder mooi legernummer heb. Maar hébben doe ik dat wel en ik heb er eveneens gedurende bijna veertien maanden gebruik van moeten maken. Ik heb mijn dienstplicht als vormend beschouwd nadat ik alle voors en tegens tegen elkaar heb afgewogen. Ook nu zal ik, zo nodig, defensief zijn en blijven en met mij velen. Uiteindelijk gaat het om het voortbestaan van, ook úw, vrijheid en daar heb ik voor getekend.

Nationale Herdenking. Opmaat naar de Dag van de Vrijheid.

%d bloggers liken dit: